• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

Komisja młodzieżowa

skład komisji:

1.    Przewodniczący - Bożena Borowska
2.    Z-ca   - Ewa Pawłowska
3.    Sekretarz  - Elżbieta Wita
4.    Członek   - Marian Mazur
5.    Członek - Stefan Stafin
6.    Członek   - Małgorzata Urbańczyk
7.    Członek    - Stanisław Piwowar