• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

niebieski (Szlakiem Ewakuacji Więźniów Auschwitz – Birkenau)

Szlak im. Ewakuacji WięŸniów Oœwięcimskich - Oœwięcim - Wodzisław Œl.
Nr 1086 Długoœć 30 km
Odcinek Pawłowice - Wodzisław Œlšski.

Szlak wyznakowano końcem lat 50 ub. stulecia dla uczczenia ofiar "marszu œmierci". Przebieg szlaku pokrywał się z historycznš trasš ewakuacji więŸniów KL Auschwitz - Birkenau z Oœwięcimia do Wodzisławia Œl. (styczeń 1945)
Poczšwszy od 1978 staraniem członków Komisji Krajoznawczej o/PTTK Jastrzębie Zdrój zmieniono przebieg szlaku nadajšc mu charakter terenowego szlaku pieszego omijajšcego ruchliwe drogi z równoczesnym poszanowaniem miejsc pamięci zwišzanych z "marszem œmierci".

Opis trasy na odcinku Pawłowice - Wodzisław Œl.:

Pawłowice-koœciół z 1596 r. (ostatni koœciół gotycki być może nawet w całej Europie) park z zabytkowym drzewostanem, pałacykiem i zabudowaniami gospodarczymi.
Na cmentarzu masowy grób ofiar "marszu œmierci".
Odcinek trasy polnš drogš wzdłuż stawów, następnie drogš i œcieżkami leœnymi oraz drogami polnymi skšd sš ładne widoki na Beskidy

Bzie Zameckie- dwór obronny z 1636 r.. Na cmentarzu kolejny grób masowy
Odcinek trasy przez kompleks leœny "Las Kyndra".

Jastrzębie A Bożka-koœciół pw. N.M.P. Matki Koœcioła - pierwsza œwištynia nowego miasta, "duchowe centrum" protestów społecznych w 1980 i 1988 r. Pomnik protestów społecznych, zabytkowa figura Œw. Jana Nepomucena i historyczna kaplica przydrożna, przy której odprawiano msze œw przed powstaniem koœcioła (przeniesiona z innego miejsca)

Odcinek trasy ulicami miasta:

Jastrzębie Górne-koœciół z 1825 r., zabytek klasy I, cmentarz z grobami powstańców œl. i żołnierzy (1939 r.)
Przed bramš masowy grób ofiar "marszu œmierci", którym oprawcy odmówili prawa spoczynku w poœwięconej ziemi

Odcinek trasy bocznymui ulicami miasta:

Jastrzębie Zdrój-częœciowo zachowane dawne budynki sanatoryjne i hotelowe oraz park. Na skraju parku tablica pamištkowa w miejscu dawnego folwarku, gdzie zginęło 15 więŸniów.
Odcinek trasy polnymi drogami przez dolinę Szotkówki, a następnie bocznš ulicš wiejskš.

Mszana-koœciół z poczštku XX wieku, grób powstańców œl. i zbiorowa mogiła ofiar "marszu œmierci"
Odcinek szlaku bocznymi drogami, drogš leœnš oraz bocznymi, ale ruchliwymi ulicami Wodzisławia Œl., następnie przez park i centrum miasta do dworca PKP.

szlak czerwony   szlak zielony   szlak żółty   szlak czarny