• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

Oddziałowe Koło Przewodników

skład zarządu:

1.    Prezes -Zdzisław Koń
2.    Z-ca prezesa - Marian Szrama
3.    Sekretarz  - Witold Jędrusiak
   


 

Oddziałowe Koło przewodników zostało powołane decyzją Zarządu Oddziału w dniu 1.11.1976r. W skład Koła weszli przewodnicy z oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim mieszkający w Jastrzębiu Zdroju. Koło liczyło 21 przewodników. Pierwszym prezesem koła został Kol. Stanisław Kociuga. Działalność koła polegała i nadal polega na obsłudze wycieczek zleconych, oraz współdziałaniu w organizowaniu programowych imprez oddziałowych. Członkowie koła spotykają się raz w m-c a tematem spotkań są spawy bieżące oraz sprawy wewnętrzne. Przewodnicy naszego koła uczestniczą w wycieczkach szkoleniowych organizowanych przez nasz oddział oraz Samorząd Przewodnicki woj. śląskiego. W ciągu 36 lat istnienia koła liczba członków ulegała znacznym wahaniom. Największą ilość członków koło osiągnęło w 1985 roku, liczyło wówczas 25 członków z uprawnieniami na Tatry, Beskidy, Sudety i terenowymi na woj. woj. łódzkie, katowickie i opolskie. Załamanie nastąpiło w latach 1089-92 kiedy to ilość członków zmniejszyła się do 13 osób. Ożywienie nastąpiło dopiero w roku 1996 spowodowane zwiększeniem zapotrzebowania na obsługę wycieczek ze strony biur podróży oraz wzrostem zainteresowania turystyką wśród młodzieży szkolnej. Od roku 1999 przewodnicy koła czynnie uczestniczą w obsłudze wycieczek organizowanych dla mieszkańców Jastrzębia – Zdroju i okolicznych miejscowości w ramach akcji „Lato z PTTK”. Wyjątkowo smutny był rok 2006 kiedy odszedł od nas wielce zasłużony i prawie do końca aktywny przewodnik Berthold Janocha. Był On od początku bardzo czynnym działaczem koła i oddziału oraz wspaniałym wzorem nie tylko dla przewodników ale również dla wszystkich sympatyków turystyki. Zmarł w wieku 93 lat. Obecnie koło liczy 18 przewodników, wszyscy z uprawnieniami państwowymi. Z pierwszego składu koła pozostało tylko 6 przewodników. Wyjątkową aktywnością w obsłudze wycieczek „Akcji Lato” wykazują się koledzy: Witold Jędrusiak, Włodzimierz Niemiec i Marian Szrama. Próbują im dorównać niektórzy z nowych przewodników. Obecnie przewodnicy naszego koła posiadają uprawnienia beskidzkie, terenowe na woj. woj. śląskie i łódzkie, miejskie po GOPIE i miasto Łódź oraz pilotów wycieczek krajowych. Trzech przewodników ma uprawnienia kl. II, a pięciu uprawnienia instruktorów przewodnictwa. Prezesem koła jest Janusz Kleszczewski.