• Strona główna
  • Historia
  • Paragrafy
  • Napisz do nas

XXIX Rajd im. Żwirki i Wigury

8 sierpnia 2016r.
XXIX Rajd im. Żwirki i Wigury

ODDZIAŁ PTTK W JASTRZĘBIU - zDROJU, ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ przy wspólpracy i pomocy Euroregionu Śląsk Cieszyński, Szkoły Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu - Zdroju oraz Klubu Turystyki Rowerowej "Wiercipięta" ZAPRASZA TURYSTÓW KOLARZY NA

XXIX KOLARSKI RAJD IM. ŻWIRKI I WIGURY w dniach 09-11.09.2016.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez koła, kluby (kierownikiem drużyny powinien być doświadczony turysta rowerowy); młodzież do lat 18 może brać udział pod opieką pełnoletniego opiekuna; każdy uczestnik powinien posiadać dowód osobisty lub paszport
wszyscy-dobry humor rajd odbędzie się bez względu na pogodę
PROGRAM RAJDU


09.09.2016 (piątek) zakwaterowanie osób przyjezdnych od godz.1700 – szkoła podstawowa nr 19 ul. Opolska

SOBOTA 10.09.2016

900  plac przy szkole podstawowej nr 19; przyjmowanie uczestników i wydawanie  świadczeń
930  otwarcie rajdu
1000 wyjazd na trasę proponowaną przez organizatorów, do Cierlicka (Czechy) - ok. 40km

1500 przejazd do miejsca zakwaterowania w Cierlicku (Dom Polski, swoje karimaty + śpiwory. Odp.10zł.)
1630 konkursy sprawnościowe i Krajoznawcze, rozdanie nagród
ok.1800 ognisko i pieczenie kiełbasek
NIEDZIELA 11.09.2016

900 zwiedzanie izby pamięci w Domu Polskim

1100 udział we mszy świętej na Kościelcu, następnie składanie wieńców pod pomnikiem na Żwirkowisku, zakończenie rajdu, powrót indywidualny lub grupowy (prosimy o udział wszystkich uczestników rajdu )
ŚWIADCZENIA :
1. znaczek rajdu
2. odcisk okolicznościowej pieczątki
3. obsługa przodownicka
4. dyplom dla drużyny
5. nagrody dla zwycięzców konkursów; puchar dla najliczniejszej klubowej drużyny,
    najstarszego uczestnika, najmłodszego jadącego samodzielnie rowerem
6. poczęstunek przy ognisku
ZGŁOSZENIA:
- uczestnicy zgłaszają swój udział na kartach zgłoszeń do 11.08.2016r.
- zgłoszenia prosimy przekazywać na adres: Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14b, 44-335 Jastrzębie Zdrój ; e-mail : pttkjz@jasnet.pl
ODPŁATNOŚĆ :
- wpisowe; członkowie PTTK 15zł.,młodzież szkolna 10zł (do 18lat), pozostali 17zł.(po terminie 20zł); nocleg w Czechach 10 zł.    (płatne w dniu rajdu)
- opłatę na świadczenia należy uiścić w kasie oddziału lub przelewem na konto

  Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju 33 8470 0001 2001 0000 1414 0001 z dopiskiem RZiW
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW :
- uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Członkowie PTTK z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi posiadają w ramach tych składek ubezpieczenie NNW.

- każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu oraz osób trzecich

- zgłoszenie do udziału w rajdzie oznacza zapoznanie się z regulaminem rajdu
Organizatorzy nie zwracają wpisowego w przypadku nie zgłoszenia na miejscu zbiórki lub wycofania się z rajdu.

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE TRASY Kol. Mariusz Bieńkowski

                                                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ORGANIZATORZY

autor: Eqtyla