Składki członkowskie w 2023 roku wynoszą:

75 zł – normalna,
51 zł – ulgowa (emeryci, renciści, rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna), bezrobotni, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, osoby niepełnosprawne),
36 zł – ulgowa młodzieżowa (osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia, opiekunowie szkolnych kół PTTK).

Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna) są uprawnieni do opłacenia składki ulgowej (tzw. składka rodzinna).

Jednorazowa opłata dla osób wstępujących w szeregi członków PTTK wraz z opłatą za legitymację:
21 zł – dla osób opłacających składkę normalną,
12 zł – dla osób opłacających składkę ulgową,
 9 zł – dla osób opłacających składkę młodzieżową.

Przewiń do góry Skip to content