Historia Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju

W dniu 21.10.1976 roku wyniku uchwały Zjazdu powołano do życia Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Obejmował swoim zasięgiem miasto Jastrzębie Zdrój oraz gminy Pawłowice i Zebrzydowice.

Głównym zadaniem nowego Zarządu miało być pozyskanie dla Oddziału jak największej ilości nowych członków. Energiczne działania doprowadziły do utworzenia 22 nowych kół PTTK, zaś liczba członków wzrosła o 1707 osób w porównaniu do stanu z dnia 21.10.1976 roku czyli daty oddzielenia się od Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim. W końcu trwania I kadencji Zarządu, Oddział liczył 39 Kół w których zrzeszonych było 3377 członków

W tym też okresie powstało 13 Komisji Turystycznych (turystyki górskiej, turystyki kolarskiej, turystyki krajoznawczej, turystyki młodzieżowej, turystyki pieszej, turystyki motorowej, turystyki kajakowej, turystyki narciarskiej, turystyki zakładowej, speleologii, przewodników, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, oraz Sztab Służby Kultury Szlaku). W czasie trwania II kadencji powołano Zespół Fotografików Krajoznawczych. Za czasów tej kadencji nie wszystkie Komisje działały aktywnie, dotyczy to szczególnie Komisji narciarskiej i kajakowej. Należy jednak podkreślić, że wówczas turystyka przechodziła gwałtowny regres związany z trudną sytuacją polityczną (strajki pracownicze, stan wojenny). W okresie III kadencji przypadającej na lata 1985-89 powstały dwie nowe komisje: podwodna “Nemo” oraz ochrony przyrody, która cechowała się dużą aktywnością.

Wiele wspomnianych Komisji uległo likwidacji lub zostało wyłączonych ze struktur PTTK w czasie trwania IV kadencji przypadającej na lata 1989-92. Były wśród nich Komisja Ochrony Przyrody, Klub Speleologów, Klub działalności podwodnej “Nemo” i Zespół Fotografików Krajoznawczych. Z kolei Komisja Młodzieżowa z uwagi na znikome efekty pracy w szkołach w znaczący sposób ograniczyła swoją działalność.

Na zakończenie warto wspomnieć o komisjach, które wykazały się ciągłą aktywnością w okresie 25-lecia działalności Oddziału. Mowa tu o Komisji górskiej, nizinnej, przewodnickiej i kolarskiej

Działalność usługowa

W 1976 roku kiedy powstał Oddział PTTK powołano również Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Zadaniem BORT było świadczenie usług turystycznych polegających na:

  • organizowaniu krajowych i zagranicznych imprez turystycznych
  • obsłudze przewodnickiej i pilotażowej wycieczek
  • wynajem autokarów
  • sprzedaż biletów WPK
  • sprzedaż sprzętu turystycznego i sportowego oraz publikacji i pamiątek PTTK w sklepie „Turysta”

Oddział posiadał wówczas lokal składający się z trzech pomieszczeń i zatrudniał pięciu pracowników na pełnym etacie. Miał również autokar i sklep. Dysponował 22 przewodnikami z uprawnieniami górskimi, terenowymi i miejskimi. Do roku 1989 działalność przebiegała w miarę stabilnie. Ilość obsługiwanych wycieczek kształtowała się na poziomie 240 rocznie. Pewne utrudnienia nastąpiły po roku 1987, jednak działalność przebiegała bez większych perturbacji.

Zdecydowane pogorszenie nastąpiło po roku 1989. Znacznie spadło zapotrzebowanie na turystykę masową. Konsekwencją tego był spadek obrotów co odbiło się na kondycji finansowej Oddziału.

Lata 1990-95 to systematyczny spadek zapotrzebowania na usługi turystyczne. Zaszła konieczność redukcji zatrudnienia, sprzedaży autokaru, zmniejszenia lokalu do jednego pomieszczenia a w połowie 1995 roku wypowiedzenia umowy o pracę pozostałym trzem osobom i zawieszeniu działalności gospodarczej. Na zwołanym na 28.03.1995 roku Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału, rozważana była kwestia całkowitej likwidacji Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Uczestnicy Zjazdu postanowili jednak utrzymać Oddział i prowadzić go społecznie, ograniczając się tylko do działalności statutowej. Dzięki przychylnemu stanowisku Prezydenta Miasta, MOSiR udostępnił nieodpłatnie zajmowany przez Oddział jednopokojowy lokal.

Od 1996 roku następuje powolna lecz systematyczna poprawa wizerunku PTTK, a to za sprawą aktywu oraz pomocy i wsparcia Urzędu Miasta oraz MOSiR-u w Jastrzębiu Zdroju. Dowodem uznania było powierzenie Oddziałowi zorganizowania w 1999 roku „XIV Górnośląskiego Sympozjum Krajoznawczego”.

Nawiązano również współpracę z Euroregionem „Śląsk Cieszyński”, której wymiernym efektem było powstanie sieci szlaków rowerowych łączących tereny przygraniczne Polski i Czech o łącznej długości przekraczającej 800 km. Od 1999 roku organizowana jest „Akcja Lato z PTTK”, która zyskała dużą popularność wśród mieszkańców miasta i okolicy

Kalendarium

21.10.1976 rok Zjazd założycielski Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju

14.12.1976 rok Zarząd Główny PTTK podejmuje uchwałę o powołaniu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju

25.01.1977 rok Decyzja Urzędu Miejskiego zatwierdzająca działalność Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju

27.01.1977 rok Powołanie Komisji Statutowych PTTK

11.03.1981 rok II Walny Zjazd PTTK w Jastrzębiu Zdroju

21.02.1985 rok III Walny Zjazd Oddziału PTTK

14.04.1989 rok IV Walny Zjazd Oddziału PTTK

28.02.1991 rok I Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK

27.11.1992 rok V Walny Zjazd Oddziału PTTK

28.03.1995 rok II Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK

21.02.1997 rok VI Walny Zjazd Oddziału PTTK

12.02.1999 rok III Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK

23.02.2001 rok VII Walny Zjazd Oddziału PTTK

1978 rok I Rajd “Szlakiem Powstańców Śląskich”

1979 rok I Młodzieżowy Rajd Górski

1980 rok I Krajoznawczy Rajd “Wagabundów”

1981 rok I Rajd “Ścieżkami Praojców”

1983 rok I Rajd Kolarski im. Żwirki i Wigury

1985 rok I Rajd “Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich”

1989 rok I Rajd “Nocny”

1990 rok I Rajd “Topienie Marzanny”

1999 rok Akcja „Lato z PTTK” – pierwszy rok akcji

Przewiń do góry Skip to content