Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Rowerem po Żelaznym Szlaku”

 1. Odznaka turystyczno-krajoznawcza PTTK „Rowerem po Żelaznym Szlaku”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona z okazji otwarcia szlaku rowerowego, który wytyczyły i zbudowały dla turystów rowerowych gminy: Godów, Gołkowice, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice oraz Karvina (Republika Czeska), w celu popularyzowania walorów krajoznawczych i turystycznych regionu.
 2. Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju ustanawia odznakę wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna.
 3. Odznakę można zdobywać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Republiki Czeskiej. Żelazny Szlak Rowerowy składa się z pięciu odcinków: Godów, Jastrzębie, Zebrzydowice, Karwina oraz Piotrowice koło Karwiny.
 4. Odznaka jest dwustopniowa.
 5. Srebrna – warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest: odbycie trzech wycieczek z uwzględnieniem minimum dwóch odcinków po Żelaznym Szlaku Rowerowym lub uczestnictwo w dwóch rajdach organizowanych przez beneficjentów tego szlaku.

Dodatkowo na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić pięć dowolnych obiektów krajoznawczych znajdujących się na terenie gmin przez które przebiega szlak.

 1. Złota – warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest: odbycie kolejnych pięciu wycieczek z uwzględnieniem wszystkich pięciu odcinków Żelaznego Szlaku Rowerowego lub uczestnictwo w kolejnych trzech rajdach organizowanych przez beneficjentów tego szlaku.

Dodatkowo na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić kolejnych siedem obiektów krajoznawczych znajdujących się na terenie gmin przez które przebiega szlak.

 1. Weryfikacja odznaki przeprowadzana jest na podstawie dowolnie prowadzonej kroniki, która powinna zawierać datę , przebieg trasy i wykaz zwiedzanych obiektów oraz potwierdzenie lub zdjęcie.
 2. Odznakę weryfikuje Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14B, gdzie można odpłatnie nabyć odznakę.
 1. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe uzyskane w miejscowych obiektach PTTK, urzędach, instytucjach, posterunkach policji, , urzędach pocztowych, itp. W przypadku braku możliwości ich uzyskania, dopuszczalne jest wykonanie zdjęcia turysty ubiegającego się o odznakę w miejscu lub na tle charakterystycznego obiektu związanego z trasą (selfie).
 1. Wycieczki odbyte przez turystę ubiegającego się o odznakę, mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
 1. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Oddział PTTK w Jastrzębi-Zdroju.
 1. Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu-Zdroju może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa odznakę w dowolnym stopniu honorowo z pomięciem przepisów dotyczących jej zdobywania
 2. Wykaz miejsc proponowanych do potwierdzeń odbytych wycieczek:
 1. Odcinek Godów: strefa rekreacyjna, za UG, Gminne Centrum Kultury, Łaziska, kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych, Gołkowice, Kościół drewniany p.w. św. Anny, Kościół Ewangelicko Augsburski (ul. Cmentarna) Centrum Informacji Turystycznej
 2. Odcinek Jastrzębie: dawna dzielnica uzdrowiskowa Zdrój (Dom Zdrojowy, Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego (OWN), Muzeum Dzwonków, Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, Kościół w Moszczenicy p.w. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Komuny Paryskiej: Kaplica św. Jana Nepomucena, ul. Armii Krajowej: familoki kolejowe i pomnik
 3. Odcinek Zebrzydowice, Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Zamek w Zebrzydowicach, staw Młyńszczok , Kościół p.w. Narodzenia N M P w Kończycach,
 4. Odcinek Karwina, (R. Cz.): Pałac Frysztat, Uzdrowisko Darkov, Park Bożeny Nemcovej, Rynek Frysztat, Most Bohaterów Sokolova.
 5. Odcinek Piotrowice koło Karwiny, zameczek w Piotrowicach z parkiem, kościół drewniany Marklowice Dolne
 1. W przypadku odwiedzania miejsc położonych poza granicami kraju, mają zastosowanie przepisy związane z przekraczaniem granicy państwa.
 1. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju nie ponosi żadnej odpowiedzialności której można doznać podczas zdobywania odznaki jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego osobom trzecim.
 1. Interpretacja mniejszego regulaminu należy wyłącznie do komisji weryfikacyjnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Rowerem po Żelaznym Szlaku”
 1. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Oddział PTTK w Jastrzębiu-Zdroju w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.
 1. Regulamin wchodzi w życie od 01.06.2022.
Przewiń do góry Skip to content