Historia

Turystyka kolarska w formie zorganizowanej pojawiła sie w Jastrzebiu-Zdroju, jeszcze przed powstaniem Oddziału PTTK. W 1970 roku przy kopalni „Moszczenica” kolega Jerzy Reiman założył sekcję kolarska, która stała się trzonem powstałej w 1976 roku Komisji Kolarskiej. Organizowano wiele wycieczek rowerowych, a przede wszystkim Miedzynarodową Śląską Cykliralle, której pierwsza edycja odbyła się już w 1976 roku. Uczestnicy tej imprezy przemierzali trasy nie tylko Polski, ale i Czechosłowacji.

Na początku lat 80-tych Komisję dotknoł regres, ale już od 1987 roku klub turystyki kolarskiej przy kole PTTK „Krokus” kierowany przez kol. Józefa Lubszczyka , działający na prawach komisji spowodował pojawienie sie naszych kolarzy na trasach Polski,byłej Czechosłowacji i NRD.

W latach 90-tych Komisja kontynuowała  z dużym powodzeniem swoją działalność. Dla przykładu w 1996 roku, a więc w 20-lat po założeniu komisji zorganizowano 22 rajdy rowerowe, w których udział wzieły 893 osoby. Duża w tym zasługa kolegów Jerzego Reimana i Józefa Lubszczyka.

W 2000 r. Komisja Turystyki Kolarskiej zapisuje nowy rozdział swojej barwnej historii. Po zaprojektowaniu i wyznaczeniu w 2000 roku tras rowerowych w Euroregionie Śląsk Cieszyński, w skład kktórego wchodzi i miasto Jastrzębie-Zdrój utworzono przy Jastrzębskim Oddziale PTTK  Koło Turystyki Kolarskiej o nazwie „Wiercipięta”. Kołem kierował kolega Andrzej Humaniuk. Od roku 2003 Prezesem Koła został kolega Mariusz Bieńkowski. Mając do dyspozycji tylko w samym mieście 6 tras rowerowych, w tym miedzynarodową R-4, Komisja w raz z kołem organizuję szereg rajdów, wśród których należy wymienić Rajd im.Żwirki i Wigury oraz rajdy rodzinne.

Przewiń do góry Skip to content